ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer: 30174840.

U vindt op deze pagina de meest actuele versie van onze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden die van toepassingen zijn op al onze transacties.

Op de aanbiedingen/overeenkomsten voor software ontwikkeling, webhosting en Cloud server zijn de navolgende specifieke modules van de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing:

Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, neem dan contact met ons op.